การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประปาส่วนภูมิภาค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance : CG)

ประกาศเจตจำนงคณะกรรมการ กปภ. 

บทความสาระน่ารู้

                          บทความทั้งหมด ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ

รายงานผลการกำกับดูแลตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายฯ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ประจำปีงบประมาณ 2564

 

   

   

   

   

อ่านทั้งหมด ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

   

     https://cg.pwa.co.th/data/_uploaded/file/Info-julasan%20song%2015-12-64%20(v2)_compressed.pdf

     

     

     

     

     

     

     

    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ข่าวกิจกรรม

กปภ. จัดสัมมนาส่งเสริมหลักคุณธรรมจริยธรรมฯ แก่ผู้นำองค์กร

นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ กปภ. เป็นประธานเปิดสัมมนา “คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับ…อ่านต่อ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

กปภ. จัดอบรมหลักสูตร "ต้านทุจริตศึกษา"

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายหลักชัย พัฒนาเจริญ รักษาการผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นประธานในการอบรมหลักสูตร "ต้านทุจริตศึกษา" โดยมีพนักงานเข้ารับการอบรมจาก...อ่านต่อ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 7 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 7 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และพิธีมอบ...อ่านต่อ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้ธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌