การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประปาส่วนภูมิภาค

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance : CG)

ประกาศเจตจำนงคณะกรรมการ กปภ. 

บทความสาระน่ารู้

                          บทความทั้งหมด ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

รายงานผลการปฏิบัติงานฯ

รายงานผลการกำกับดูแลตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายฯ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌ประจำปีงบประมาณ 2564

 

   

   

อ่านทั้งหมด ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

     https://cg.pwa.co.th/data/_uploaded/file/Info-julasan%20song%2015-12-64%20(v2)_compressed.pdf

     

     

     

     

     

     

     

     

    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ข่าวกิจกรรม

กปภ. บริจาคเงินร่วมบุญกับกองทุน “โครงการอุปสมบทหมู่อบรมวิปัสสนา” ให้วัดมเหยงคณ์ จ. พระนครศรีอยุธยา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ และบริจาคเงิน จำนวน 42,644.52 ...อ่านต่อ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

กปภ. มอบเงินบริจาคให้แก่สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาค ได้มอบเงินบริจาคให้แก่สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ…อ่านต่อ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. ทุกท่าน ร่วมลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน กปภ. สู่ความยั่งยืน …อ่านต่อ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เกร็ดความรู้ธรรมาภิบาล

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌